Familie Leijdekkers 25 jaar op Weerter kermis

Vandaag werd de Familie Leijdekkers door kermiswethouder Gabriels en het kermis coördinatieteam in het zonnetje gezet.

De familie staat dit jaar voor de 25e keer op de Weerter Kermis. Een mooi moment om stil te staan en elkaars waardering uit te spreken. De familie Leijdekkers sprak ook de waardering uit voor de oud-kermismeester Albert Stals. Ook met hem hebben ze, net als met het kermisteam nu, altijd goed kunnen samenwerken.

Voor de familie was er een oorkonde en natuurlijk een bos bloemen.

Geheel volgens traditie trok het College van B&W van de gemeente Weert over de Weerter kermis en werd het spel bij de kamelenrace gespeeld. De kermiswethouder Gabriels en wethouder Van den Heuvel schonken hun gewonnen coupons aan de jeugdige kermisbezoekers.

Lost Password